บริษัท ที แอนด์ เอช ดีไซน์ จำกัด เป็นบริษัทญี่ปุ่นเปิดใหม่
3D modeling
2D design of die-casting mould