อุปกรณ์ระบบ

ระบบหลักคือ ออกแบบ 2 มิติ และ การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ คือการใช้ CADmeister และ การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีโดยใช้ WorkNC

CADmeister

CADmeister คือโปรแกรม 3D CAD / CAM ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากอุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่น ทำให้ผลิตภัณฑ์มี "คุณภาพสูง, ราคาต่ำ และส่งมอบรวดเร็ว"

รายการอุปกรณ์

อุปกรณ์ ชื่อ ผู้ผลิต จำนวน
CAD CADmeister UEL Corporation 10
CAM WorkNC Data design 5
CAM hyperMILL Morson Japan 2
Plotter Aficio MP W2401 Ricoh 1
Data Server TeraStation Pro Quad Buffalo 2