รายละเอียดบริษัท

บริษัท ที แอนด์ เอช ดีไซน์ จำกัด เป็นบริษัทญี่ปุ่นเปิดใหม่
ธุรกิจหลักคือ ออกแบบ 2 มิติ, การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ และโปรแกรมซีเอ็นซีสำหรับแม่พิมพ์ฉีดอลูมิเนียม ในราคาต่ำ, คุณภาพสูง
ชื่อบริษัท T & H Design Co., Ltd.
จัดตั้งขึ้น กันยายน 2554
ประธาน Mr. Hirotaka Matsuoka
เงินทุน 3,000,000 บาท
พนักงาน 14 คน (ณ เดือนพฤษภาคม 2559)
สถานที่ 399 Interchange Building, 21st Floor,
  Asoke Road, Klongtoey-Nua, Bangkok 10110
Tel : 02-611-2569

บริษัทแม่

ชื่อบริษัท Matsuoka Special Steel Co., Ltd.
จัดตั้งขึ้น ธันวาคม 2504
ประธาน Mr. Takashi Matsuoka
เงินทุน 39,500,000 เยน
พนักงาน 98 คน
สถานที่ Head Office
  2-1, Tamafune-cho, Nakagawa-ku, Nagoya, Aichi, Japan
  Tel : +81-52-652-3251
  Fax : +81-52-652-0258
Shonen-cho Factory
  4-61, Shonen-cho, Nakagawa-ku, Nagoya, Aichi, Japan
  Tel : +81-52-654-5094
  Fax : +81-52-654-5056
Tsushima Factory
  5, Toribami, Shirahama-cho, Tsushima, Aichi, Japan
  Tel : +81-567-33-0130
  Fax : +81-567-32-5412